سپتامبر 13, 2016
تحریک مغناطیسی مغز

تحریک مغناطیسی مغز

تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) arrow-icon-size3 02188665518 +10M بهبودیافتگان 4 ویدیو معرفی +75% درصد تاثیرگزاری +500M جلسات انجام شده VIP خدمات خاص Share This Class: http://drparvizi.ir/wp-content/uploads/2016/09/TMS-معرفی.mp4#t=2 جهت […]