اکتبر 6, 2016

رواندرمانی شناختی رفتاری

رواندرمانی شناختی رفتاری (CBT) رواندرمانی شناختی رفتاری برای نخستین بار در اواخر دهه ی 50 و ابتدای دهه 60 میلادی توسط آلبرت الیس و آرون تی […]