اکتبر 16, 2016
رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی (سایکوآنالیتیک) رواندرمانی تحلیلی بر پایه‌ی روانکاوی و توسط فروید بنا نهاده شد. فرض اصلی این نظریه این است که آسیب روانی نتیجه‌ی تعارض‌های ناخودآگاه […]
اکتبر 16, 2016
زوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی و تداوم در رابطه زناشویی بعضی از متخصصان اظهار می دارند که سال اول ازدواج به لحاظ برقراری ارتباط، سال بسیار مشکلی است.حتی هنگامی […]
اکتبر 6, 2016
رواندرمانی بین فردی

رواندرمانی بین فردی

رواندرمانی بین فردی (IPT) رواندرمانی بین فردی در دهه ۱۹۷۰ با کارهای جرالد کلرمن و میرنا ویسمن معرفی شد.این شیوه‌ی درمانی در ابتدا برای درمان افسردگی […]