نوامبر 17, 2016
بنزودیازپین ها

بنزودیازپین ‌ها (داروهای خواب آور)

بنزودیازپین ‌ها بنزودیازپین ‌ها گروهی از دارو‌ها هستند که عموما به منظور القای خواب، ضد اضطراب، ضد تشنج، ضد اسپاسم و القای بیهوشی استفاده می‌شوند. بنزودیازپین‌ها […]