قالب وردپرس
دسامبر 5, 2016
150528_box_sex-quiz-jpg-crop-promovar-mediumlarge

انحراف های جنسی

انحراف های جنسی (پارافیلیا) انحراف های جنسی دسته ای از اختلال ها هستندکه با گرایش جنسی به موضوعات یا فعالیت های جنسی غیر عادی مشخص می […]