سپتامبر 13, 2016

تحریک الکتریکی مغز

تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) تحریک الکتریکی از روی جمجمه یا همان (tDCS) یکی از روش‌های جدید تحریک سلول‌های مغزی است که بدون درد […]