سپتامبر 13, 2016
بیوفیدبک

بیوفیدبک

بیوفیدبک چیست؟ بیوفیدبک تكنيك نسبتا جديدي است كه در ابتـدا بـه وسيلـه دكتـر مورر در سال 1938 مـعــرفــي شــد. وي از يــك سـيـستـم زنـگ هشداردهنده براي […]