قالب وردپرس
در راستای ارتقای وضعیت سلامت و تسهیل خدمات اعصاب و روان هر ارگان دولتی، خصوصی و مراکز وابسته به شهرداری‌ها در صورتی که ماهیانه بیش از پنج نفر مراجع با معرفی‌نامه توسط آن‌ها ارجاع گردند شامل 20 درصد تخفیف از کلیه‌ی خدمات می‌گردند.ثبت درخواست به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید
در راستای ارتقای وضعیت سلامت و تسهیل خدمات اعصاب و روان هر ارگان دولتی، خصوصی و مراکز وابسته به شهرداری‌ها در صورتی که ماهیانه بیش از پنج نفر مراجع با معرفی‌نامه توسط آن‌ها ارجاع گردند شامل 20 درصد تخفیف از کلیه‌ی خدمات می‌گردند.جهت ثبت درخواست به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید
در حال حاضر تخفیف شخصی برای این ماه در نظر گرفته نشده است برای اطلاعات بیتشر و اطلاع از تخفیف ها در اینستاکرام با ما همراه شوید