اکتبر 16, 2016
رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی (سایکوآنالیتیک) رواندرمانی تحلیلی بر پایه‌ی روانکاوی و توسط فروید بنا نهاده شد. فرض اصلی این نظریه این است که آسیب روانی نتیجه‌ی تعارض‌های ناخودآگاه […]
اکتبر 16, 2016
زوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی و تداوم در رابطه زناشویی بعضی از متخصصان اظهار می دارند که سال اول ازدواج به لحاظ برقراری ارتباط، سال بسیار مشکلی است.حتی هنگامی […]