دسامبر 10, 2016
مشاوره با روانپزشک

مشاوره

تعریف مشاوره فرایند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی و اجتماعی، استقلال و قبول مسولیت است. اهداف مشاوره […]
نوامبر 17, 2016
بنزودیازپین ها

بنزودیازپین ‌ها (داروهای خواب آور)

بنزودیازپین ‌ها بنزودیازپین ‌ها گروهی از دارو‌ها هستند که عموما به منظور القای خواب، ضد اضطراب، ضد تشنج، ضد اسپاسم و القای بیهوشی استفاده می‌شوند. بنزودیازپین‌ها […]