دسامبر 10, 2016
مشاوره با روانپزشک

مشاوره

تعریف مشاوره فرایند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی و اجتماعی، استقلال و قبول مسولیت است. اهداف مشاوره […]
نوامبر 17, 2016
بنزودیازپین ها

بنزودیازپین ‌ها (داروهای خواب آور)

بنزودیازپین ‌ها بنزودیازپین ‌ها گروهی از دارو‌ها هستند که عموما به منظور القای خواب، ضد اضطراب، ضد تشنج، ضد اسپاسم و القای بیهوشی استفاده می‌شوند. بنزودیازپین‌ها […]
نوامبر 17, 2016
ترک الکل

ترک الکل

ترک الکل (چگونه الکل را ترک کنیم؟) الکل یکی از شایعترین مواد مورد سوء مصرف در در دنیاست. اعتیاد به الکل اغلب با عنوان الکلیسم نامیده […]